bovenschoolse plusklas Qind-scholen den haag

Welkom op onze site met wekelijks een update uit de plusklas!


Een reactie plaatsen

Verslag lessen 26-6 t/m 28-6

denktank

Beste kinderen, ouders en belangstellenden,

Afgelopen week zijn de kinderen aan de slag gegaan met ‘Denktank’. Dit is materiaal om de creativiteit van leerlingen te bevorderen. Veel leerlingen geven aan het lastig te vinden om ideeën en oplossingen te bedenken en hebben dit ook als persoonlijke doelstelling gekozen. Denktank daagt leerlingen juist uit om te brainstormen en creatief te denken. De kinderen werken in kleine groepjes (2 á 3 leerlingen) en kiezen een opdracht uit (er zijn 100 verschillende opdrachten). Vervolgens gaan ze brainstormen, schrijven ze alles op wat ze bedenken (evt. maken ze ook een woordweb) en uit die ideeën kiezen ze een aantal goede die ze verder uitwerken. Voor elke opdracht kunnen ze sterren verdienen, afhankelijk van de duur en moeilijkheidsgraad van de opdracht. De juf beoordeelt (in overleg met de leerlingen) of de opdracht goed is uitgevoerd en of de leerlingen aan alle voorwaarden hebben voldaan. Het aantal sterren dat ze verdiend hebben kleuren ze zelf op een sterrenkaart. Aan het einde van de les hebben de groepjes hun opdrachten en ideeën aan elkaar gepresenteerd.

De leerlingen vonden het erg leuk om hiermee bezig te zijn. Vandaag zei een leerling tegen mij: “Juf, het lijkt wel of we bezig zijn met een echte vergadering”. De leerlingen moeten wel overleggen en rekening houden met elkaar en oefenen ook het samenwerken op deze manier. Hieronder ziet u wat foto’s van deze week:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

De leerlingen hebben als pluswerk een creatieve opdracht meegekregen (van de methode ‘Out of the Box’). Ze mogen een hotel ontwerpen speciaal voor kinderen. Het is een duur hotel maar als je eenmaal een kamer hebt geboekt kun je alles gratis doen. Ze moeten nadenken over de naam, het entree, de kamers, het personeel, het vermaak, etc. Ze mogen zelf weten hoe ze hun ideeën uitwerken. Ze mogen tekenen, omschrijven, een plattegrond maken en/of volgende week m.b.v. een toneelstuk laten zien wat voor hotel ze hebben bedacht. Ik ben alvast heel benieuwd naar de ideeën van de kinderen.

Volgende week is het alweer de laatste les voor de vakantie en deze les zullen we bordspellen gaan doen.

Met vriendelijke groet,

Debby van L.

Advertenties


Een reactie plaatsen

Foto’s lessen 12-6 t/m 14-6

Beste kinderen, ouders en belangstellenden,

De afgelopen week zijn alle leerlingen bezig geweest met het vouwen van de papieren vliegtuigjes. Het was een moeilijke opdracht die alle kinderen wel heel leuk vonden. De leerlingen hebben eerst theorie geleerd over de ‘krachten’ die werken op een papieren vliegtuig. Vervolgens hebben ze een aantal voorbeelden opgezocht en uitgeprobeerd en die zelf aangepast tot het vliegtuig naar hun zin was. Sommige leerlingen hebben geen voorbeelden gebruikt en hebben helemaal zelf een vliegtuig bedacht. Dat bleek wel heel lastig te zijn. Aan het einde van de les hebben we de vliegtuigjes gegooid en hebben de leerlingen zelf met stoepkrijt aangegeven waar hun vliegtuigje was geland. Sommige vliegtuigjes waren wel heel ver gekomen, zeker als de wind een beetje op kwam zetten, en andere kwamen nauwelijks over de lijn.

Foto’s van de lessen vindt u hieronder:


Een reactie plaatsen

Verslag plusklas 12-6 t/m 14-6 (vliegtuigjes vouwen!)

Beste kinderen, ouders en belangstellenden,

20170614_113257 (Medium)

Vliegtuigjes testen!

Deze week hebben alle leerlingen het thema ruimte afgesloten door middel van een Kahoot! quiz. Dat is een quiz die de leerlingen op de computer of tablet maken en in dit geval ging de quiz over de ruimte. Bijna alle leerlingen vinden het ontzettend leuk om dit te doen. Er was zelfs een leerling die een quiz had gemaakt voor de andere leerlingen over dieren in de ruimte. Hij presenteerde zelf de quiz en het was super gaaf!

Daarna zijn de leerlingen begonnen aan een nieuwe opdracht: het vouwen van het ultieme papieren vliegtuig. Iedereen kan een vliegtuig vouwen, maar wij gaan proberen het vliegtuig te vouwen die het verst komt van allemaal! Ter introductie hebben de leerlingen een filmpje gekeken over papieren vliegtuigjes en zweefvliegtuigen. Zweefvliegtuigen zweven o.a. door de warme lucht die opstijgt van de aarde. Bij een papieren vliegtuig komen veel verschillende krachten ‘kijken’. De leerlingen doen hier eerst zelf een onderzoek naar. Hoe zorg ik voor zo min mogelijk luchtweerstand? Wat kan ik eraan doen als het vliegtuig meteen naar beneden gaat of juist omhoog? Wat kan ik doen als mijn vliegtuig niet stabiel blijft?

Na het onderzoek mogen de leerlingen aan de slag gaan met proefmodellen. Die kunnen ze aanpassen en verbeteren m.b.v. de kennis die ze tijdens het onderzoek hebben opgedaan. Sommige leerlingen zijn al in deze fase beland en hieronder kunt u wat ‘actiefoto’s’ bekijken. De leerlingen mogen geen plakband gebruiken, alleen papier. Ze mogen een plakstift en schaar gebruiken en evt. een paperclip om het zwaartepunt op die manier wat aan te passen.

Foto’s van de presentatie van de ruimtepakken van de Maria Montessorischool en De Vijver en foto’s van de vliegtuigopdracht:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

De leerlingen hebben als pluswerk de opdracht gekregen om een filmpje te kijken over de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. Daar maken ze voor zichzelf een korte samenvatting van en ze maken er vragen over.

Met vriendelijke groet,

Debby van L.


Een reactie plaatsen

Verslag 6-6 en 7-6

Beste kinderen, ouders en belangstellenden,

Deze week is de les van de Maria Montessorischool en van de Vijver helaas vervallen i.v.m. Pinksteren.

Groep 4/5: De leerlingen hebben een buitenaards wezen bedacht en die zo duidelijk mogelijk op papier omschreven. De kinderen mochten hun eigen buitenaardse wezen niet tekenen, maar hebben een omschrijving van een willekeurige andere leerling gekregen en hebben geprobeerd om dat wezen zo goed mogelijk te tekenen. Om het een beetje spannend te maken mochten ze elkaar niet laten weten ‘wie’ ze hadden. Ze moesten goed lezen wat er staat, maar als iets niet was omschreven mochten ze hun eigen ideeën en fantasie gebruiken. De kinderen vonden het best lastig om een goede omschrijving te maken, maar vonden het ook moeilijk om n.a.v. een omschrijving een tekening te maken. We hebben gebruik gemaakt van houtskool en waterverf en het resultaat van de opdracht kunt u hieronder zien. Aan het einde van de les hebben we gekeken welke kinderen hun alien herkenden. Dat was ongeveer de helft van de leerlingen. Hoe meer ze hadden omschreven, hoe makkelijker ze hun eigen alien konden herkennen.

Groep 6/7: De leerlingen hebben een rap gemaakt. We hebben een rap geluisterd (en de juf heeft gerapt) en daarna hebben we met elkaar besproken ‘wat een rap een rap maakt’. We zijn tot de conclusie gekomen dat ritme, rijm en soms improvisatie belangrijk zijn. Het onderwerp van een rap kan van alles zijn. Je kunt over jezelf rappen maar ook over de wereld en sommige raps zijn grappig en sommige juist verdrietig en/of serieus.Ook leggen rappers vaak de klemtoon op een bepaalde plek en heeft een rap ook refreinen en coupletten.  Soms zijn de refreinen best wel mooi gezongen en ze bevatten een melodie. De kinderen mochten zelf kiezen of ze de rap alleen wilden maken of in tweetallen.  Ik had de leerlingen gezegd dat ze een rap mochten maken over de ruimte of de plusklas, maar dat ze ook helemaal zelf iets mochten verzinnen. De onderwerpen waren erg uiteenlopend. Enkele voorbeelden: pizza, juf Debby, de politie, de ruimte, je moet ervoor gaan, pesten, de plusklas, schoenen, Minecraft en nog veel meer. Aan het einde van de les hebben we ze aan elkaar voorgedragen. De kinderen mochten een microfoon gebruiken maar sommige leerlingen vonden dat een beetje te spannend. Alle leerlingen kregen een groot applaus en ze hebben met respect naar elkaar gekeken. Het is de meeste leerlingen gelukt om binnen het ritme te blijven. Vaak gaan kinderen door de spanning veel te snel zodat ze er ‘vanaf zijn’ maar het ging erg goed. De kinderen hebben de ‘beats’ gebruikt van deze website: https://www.ketnet.be/mijn-kunst-is-top-atelier/rap.

De leerlingen hebben geen nieuw pluswerk gekregen. Deze week is het inhaalweek. Eigenlijk hebben (bijna) alle leerlingen nog wel een opdracht in hun map zitten die ze nog niet hebben gemaakt. Die kunnen ze deze week afmaken.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 


Een reactie plaatsen

Presentatie ruimtepakken en ruimtekwartet afmaken

Beste kinderen, ouders en belangstellenden,

Deze week hebben de leerlingen van groep 4/5 de ruimtepakken afgerond. De kinderen van de PCA en OBS Waterland hebben de pakken al aan elkaar gepresenteerd. De kinderen zijn erg creatief geweest. Ze hebben bij het maken van de pakken rekening gehouden met de omstandigheden op Mars: sterke straling van de zon, zuurstoftekort , zandstormen, warmte en kou, maar daarnaast ook gedacht aan communicatie-mogelijkheden, apparatuur om de bodem van Mars te onderzoeken, verrekijkers, hydratatie, een parachute, etc. Foto’s van de ruimtepakken kunt u hier bekijken:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Het pluswerk van groep 4/5 is het afmaken van het pluswerk van vorige week (door Hemelvaart hebben de kinderen minder tijd gehad) en een woordzoeker. Het is de bedoeling dat de kinderen hun zelfgemaakte woordzoeker kopiëren en ook door andere leerlingen laten maken. Hier kunt u het pluswerk bekijken.

De leerlingen van groep 6/7 hebben de ruimtekwartetten afgemaakt. De leerlingen hebben zelf de kaarten in ‘Word’ gemaakt, uitgeprint, opgeplakt en gelamineerd. Ze moesten er met hun groepje voor zorgen dat ze geen dubbele kwartetten zouden krijgen en dat iedereen mee zou helpen aan het spel. De leerlingen hebben als onderwerpen van de kwartetten o.a. gekozen voor: ruimtevoertuigen, raketten, beroemde astronauten, planeten, astronautenvoeding, ruimtevaartorganisaties, etc.

Het pluswerk van groep 6/7  is het afmaken van het pluswerk (menu voor een astronaut) van vorige week (door Hemelvaart hebben de kinderen minder tijd gehad) en een kruiswoordpuzzel. Het is de bedoeling dat de kinderen hun zelfgemaakte kruiswoordpuzzel kopiëren en ook door andere leerlingen laten maken. Hier kunt u het pluswerk bekijken.

Met vriendelijke groet,

Debby van L.


Een reactie plaatsen

Plusklas verslag 22-5 t/m 24-5

Beste kinderen, ouders en belangstellenden,

Deze week zijn we verder gegaan met het thema ‘ruimte’. We zijn al behoorlijk lang met dit thema bezig, maar de kinderen geven aan nog meer erover te willen leren en er zijn ontzettend veel activiteiten, onderzoeken, opdrachten, etc. die je met betrekking tot dit thema kunt doen.

Groep 4/5 is de les gestart met het bespreken van het pluswerk: een werkboekje over sterrenbeelden. Een van de opdrachten uit dit boekje was het opzoeken van meer informatie over het eigen sterrenbeeld. Nog niet veel kinderen hadden dit gedaan maar ze vinden het wel interessant. We hebben afgesproken dat we dit volgende week wel allemaal gedaan hebben zodat we daarna van elkaar meer kunnen leren over sterrenbeelden. De kinderen hebben een sterrenkaart meegekregen die ze zelf in elkaar kunnen zetten zodat ze die kunnen gebruiken en weten welke sterrenbeelden ze per dag ongeveer kunnen zien. Ook hebben ze nog wat meer informatie over sterren gekregen met vragen erbij. Dat is het pluswerk van deze week.

Daarna zijn we aan de slag gegaan met de astronautenpakken. We hebben eerst besproken waarom we de vorige les nou eigenlijk een ontwerp hebben gemaakt en de kinderen hebben verteld of ze dit ontwerp tot nu toe hebben gebruikt. Dat wisselt per groepje, maar de kinderen zijn het er over het algemeen wel over eens dat je wel het ontwerp kunt gebruiken bij het maken van de astronautenpakken maar dat je het ook kunt aanpassen als iets niet lukt of wanneer je een beter idee hebt. De pakken worden steeds mooier en uitgebreider en we hebben afgesproken dat we ze deze week af proberen te krijgen en misschien al aan elkaar gaan presenteren.

Groep 6/7 is de les gestart met het bespreken van de eerste plusopdracht: het werkboekje met vragen over de zon. De kinderen konden de antwoorden online vinden. De andere plusopdracht die de kinderen hadden gehad was het bedenken van een buitenaards wezen en die zo uitgebreid mogelijk omschrijven. De kinderen mochten hun eigen buitenaards wezen niet tekenen. De opdracht die daarbij hoort is het tekenen van elkaars ‘alien’ door de omschrijving zo goed mogelijk te lezen en te tekenen wat er staat. De kinderen van de Notenkraker en de Startbaan hebben deze opdracht als pluswerk gekregen. Zij hebben een omschrijving van een willekeurige leerling gekregen en proberen als pluswerk de ‘alien’ zo goed mogelijk te tekenen. De volgende les gaan we kijken of de tekeningen kloppen met de omschrijvingen en het beeld dat de schrijver erbij had. De kinderen vinden het spannend en zijn benieuwd wie ‘hun alien’ gaat tekenen.

Verder hebben de kinderen een opdracht gekregen over de voeding van een astronaut. Voeding is ontzettend belangrijk, zeker wanneer je astronaut bent en je bijvoorbeeld een duur ruimteschip moet bedienen. Wanneer je te weinig voeding binnen krijgt kun je niet meer helder denken. We hebben eerst m.b.v. rode en groene kaartjes gekeken welke voorkennis iedereen ongeveer heeft m.b.t. voeding. Dat wisselt heel erg. Sommige kinderen denken bijvoorbeeld dat variatie niet belangrijk is en dat het alleen om de kilocalorieën gaat waardoor je bijvoorbeeld ook 4 ‘bigmacs’ kunt eten om aan de dagelijkse voedingsbehoefte te voldoen. We hebben hierover gepraat en van verschillende voedingsmiddelen de verpakking bestudeerd om erachter te komen wat voor voedingsstoffen erin zitten en hoeveel kilocalorieën. De kinderen gaan verder onderzoeken wat qua voeding belangrijk is voor astronauten en gaan een 5 daags menu ontwerpen. Ze moeten er ook rekening mee houden dat niet alle levensmiddelen gebruikt kunnen worden in een ruimtestation. Kruimels kunnen bijvoorbeeld levensgevaarlijk zijn. Dit is een lastige opdracht en ik ben benieuwd naar de menu’s die de kinderen gaan ontwerpen.

Met vriendelijke groet,

Debby van L.

Hieronder ziet u een aantal foto’s van de lessen van afgelopen week:


Een reactie plaatsen

Verslag bovenschoolse plusklas 15-5/17-5

Beste kinderen, ouders en belangstellenden,

De afgelopen week is groep 4/5 verder gegaan met het maken van de astronautenpakken. De kinderen mogen lekker creatief aan de slag gaan met de materialen uit het technieklokaal en de pakken worden steeds mooier. Het is leuk om te zien hoe de kinderen samenwerken, overleggen en de taken verdelen. Hieronder ziet u wat foto’s van de kinderen bezig met de pakken:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Als pluswerk hadden de kinderen de opdracht meegekregen om een soort kijkdoos te maken van een planeet naar keuze en daar astronauten en raketten bij te plaatsen (die kregen ze van mij). Het resultaat is erg mooi:

Het pluswerk voor volgende week is het maken van een werkboekje over sterrenbeelden.

Groep 6/7 is deze week verder gegaan met het maken van ruimtekwartetten. De kinderen maken de kaarten van de kwartetten op de computer. Ze bespreken met hun groepje welke kwartetten ze maken en downloaden zelf plaatjes en informatie om op de kaarten te plaatsen. Vervolgens printen ze de kaarten en lamineren die zelf. De eerste les moesten de kinderen nog even oefenen met het maken van de kaarten in Word, maar deze les ging het al een stuk beter en sneller.

20170515_094420

Het pluswerk van groep 6/7 was het maken van een Webquest. De quest ging over de maan en de kinderen hebben posters gemaakt met informatie over de maan en de maanstanden. Een voorbeeld van een aantal posters:

20170516_120642Het nieuwe pluswerk voor groep 6/7 is een creatieve opdracht waarbij zij zo gedetailleerd mogelijk een buitenaards wezen proberen te omschrijven. Met deze opdracht gaan we de volgende les iets doen, maar wat dat precies is vertel ik de kinderen pas volgende week. De andere opdracht is een werkblad over de zon maken. Om dit te kunnen maken zullen de kinderen zelf op zoek moeten naar informatie.

Doelen: de afgelopen weken ben ik met de kinderen bezig geweest met het omschrijven van een persoonlijke doelstelling voor de komende weken. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een doel uitkiezen of verzinnen. Daarnaast evalueer ik ook met alle leerlingen hoe zij de afgelopen weken de plusklaslessen hebben ervaren, wat ze leuk en niet leuk vonden, wat ze nog willen leren en wat voor activiteiten ze nog zouden willen doen. Het is leuk en interessant om zo met de leerlingen in gesprek te gaan en om ze zelf op deze manier bij hun leerproces te kunnen betrekken.

Volgende week gaan we verder met de astronautenpakken en ruimtekwartetten.

Met vriendelijke groet,
Debby van L.